eHumanista IVITRA Volume 10

 

Abstracts
i

 

A. Monogràfic I. Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull. Anteprima, Anna Maria Compagna & Núria Puigdevall Bafaluy Coords.

Anna Maria Compagna & Núria Puigdevall, Introduzione. Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull. Anteprima 
1

Charmaine Lee, Le lingue romanze a Napoli all’epoca di Ramon Llull            

4
Abel Soler, La discreta lectura de Llull a la cort napolitana d’Alfons el Magnànim 
16
Gabriel Ensenyat Pujol, Ramon Llull i Mallorca (1300-1316). El Beat davant la situació política del regne 
27
Silvio Melani, Origine e destino ultimo della materia e del mondo. Note minime sulle concezioni dei catari, di San Tommaso d’Aquino, di Raimondo Lullo e del Maestro del Testamentum 
43
Antonio Cortijo Ocaña, La autobiografía luliana: Vita coaetanea
50

 

B.1. Cultura i identitat

Vicent Martines & Antonio Cortijo, Presentación   
58
Enric Morera i Català, Les institucions valencianes i la identitat dels valencians
61

 

B.2. Monogràfic II. The Medieval Imaginary as a Driving Ideology in the Configuration of Catalan National Identity, Eloi Grasset Morell, Coord. 
 
Eloi Grasset, La presència de l’imaginari medieval en la configuració de la identitat nacional catalana
68
Rafael Beltrán Llavador & Josep-Vicent Garcia Raffi, Militarismo, imaginario medieval y construcción identitaria catalana en la revista Quaderns de l’Exili (México, 1943-1947)   
69
Maria Dasca, A Chivalric Reading of Early Twentieth Century Catalanism
84
Mireia Freixa & Núria Gil Farré, Sant Patró de Catalunya, torneu-nos la llibertat. Iconografia de sant Jordi en els anys del Modernisme
100
Enric Pujol Casademont, L’època medieval com a “període nacional.” La visió dels historiadors catalans del primer terç del segle XX
120
Emilio José Sales Dasí, Blasco Ibáñez: del caballero medieval al conquistador de mundos pdf 137
Magí Sunyer, The literary Construction of the Spirit of Catalonia: The Chivalrous Ideal and Modernity (1833-1874)  pdf 151
 

 

C. Monogràfic III. Els llocs en l’imaginari literari: l’espai valencià i els altres, Vicent Salvador & Adolf Piquer Coords.

Vicent Salvador & Adolf Piquer, Els llocs en l’imaginari literari: l’espai valencià i els altres. Presentació del dossier
169
Bertrand Westphal, El desafiament de les ciutats invisibles. Periples calvinians a través de la literatura i l’art contemporani
170
Gaspar Jaén i Urban, Poesia i arquitectura: Relacions, interseccions, fronteres
181
Alexandre Bataller Català, Espais i llocs literaris, conceptes de mediació literària: aplicació al casos de C. Sánchez-Cutillas i M. Vicent pdf 188
Josep Samuel Marqués Meseguer, El “cosit” i el “trencat” en l’obra de Jordi Pere Cerdà. Aspectes sobre l’espai en una literatura de frontera pdf 208
Amador Calvo i Ramon, Els exilis en Exili d’Ovidi pdf 221
Irene Mira Navarro, Els espais de la pèrdua: la mort i el dol en Vicent Andrés Estellés pdf 234
Daniel P. Grau, El País Valenciano de Joan Fuster en el context de la col·lecció “Guías de España” d’Edicions Destino pdf 246
Adolf Piquer Vidal, Identitats urbanes en la narrativa catalana contemporània pdf 259
Vicent Salvador, Identitat i perifèries urbanes: el barri valencià del Cabanyal pdf 272

 

D. Monogràfic IV. La societat i el món dels nostres dies a través de la narrativa valenciana més recent, Enric Balaguer Coord.

Enric Balaguer, La societat i el món dels nostres dies a través de la narrativa valenciana més recent 
286
Enric Balaguer, La globalització, les fronteres, la identitat a través d’alguns exemples de la novel·la actual 
287
Anna Esteve, Noves formes d’opressió, noves formes de rebel·lió, a través de la narrativa valenciana (Totes les cançons parlen de tu i Primavera encesa)
298
Jordi M. Antolí-Martínez, La novel·la històrica valenciana actual. Una anàlisi temàtica
306
Josep Vicent Garcia Sebastià, La corrupció en la narrativa valenciana actual: tres lectures imprescindibles
323
Vicent Vidal, Ensenyar literatura amb el debat sobre la creació: dues propostes de lectura
336

 

E. Monográfico V. Identidad y lengua como proyección de la realidad vivida.

Series Arabic and Islamic Studies (SAIS), n. 7. Francisco Franco-Sánchez & Antonio Constán-Nava Coords.

Malva Marina Sanz Recio, La sexualidad en la sociedad bagdadí y oriental del siglo IX a través de la poesía. Capítulo de las relaciones sexuales y el coito en el Libro de las Mujeres de Ibn Qutayba (213-276 H./828-889 e.C.)
348
Miguel Ángel Manzano Rodríguez, Las biografías del poder o la pretensión de un modelo: el caso del Magreb bajomedieval 
364
Juan Luis Roldán Romero, Especificidades formales y de estilo de al-Riḥla al-Andalusiyya, de ‘Alī Sālim al-Wardānī al-Tūnisī (1861-1905)
375
Paula Amérigo Pire, Repercusión del viaje de Ibn Bādīs a Arabia Saudí y Egipto (1912-1914): La gestación del reformismo islámico en Argelia
381
Hany El Erian El Bassal, El teatro egipcio entre el árabe clásico y la lengua dialectal pdf 391
Naima Benaicha Ziani, Identidad y alteridad: Kateb Yacine (Kātib Yāsīn) y la reivindicación de las lenguas argelinas en su teatro pdf 402
Isaac Donoso, Morología: el Malayismo y la Escuela española de estudios sobre Mindanao y Joló pdf 414

 

F. Volum Regular

Ángel Narro, El catàleg de dones virtuoses al llibre IV de Lo Somni de Bernat Metge i els tractats didàctico-morals sobre la condició femenina dels segles XIV-XVI
431
Aniello Fratta, Anacronismi e modernità nella letteratura catalana del Quattrocento: il tema della donna in Jordi de Sant Jordi e Jaume Roig
445
Cristóbal Macías, Algunas consideraciones sobre la astrología en el Reino de Aragón
456
Jean-Marie Barberà, La casa a la Saphir, temptativa d’explicació d’un punt obscur del Tirant lo Blanc
493
Delia Macías Fuentes, El conflicto del Rosellón en las fuentes escritas pdf 500
Olga Fullana, El treball gramatical de Pau Cardellach i les gramàtiques catalanes anteriors a la “ciència lingüística” pdf 523
Lluís Meseguer, La literatura de la música: Carles Santos pdf 543

 

G. Ressenyes

Antoni Biosca, Martínez Gázquez, J. The Attitude of the Medieval Latin Translators Towards the Arabic Sciences
560

 

B.1. Cultura i identitat