eHumanista IVITRA Volume 5

Volume 5, 2014

Abstracts

pdf

i

A. Monogràfic I (Aproximació a la literatura catalana del segle XIX)

Rafael Roca Ricart

Rafael Roca Ricart Presentació

pdf

1

Jordi Curbet Hereu & Esther Fabrellas Vinardell, L'impacte de la Revolució i el Sexenni Democràtic (1868-1874) sobre un propietari rural carlí: el dietari personal de Josep Mariscot, de Camós (Pla de l'Estany)

pdf

4

Margalida Tomàs, Notes sobre la primera poesia romàntica en català

pdf

26

Adrià Martí i Badia, La contribució de Vicent Boix i Ricarte (1813-1880) a la recuperació de la consciència lingüística dels valencians

pdf

52

Ferran Campos i Climent, Premsa popular valenciana en la Renaixença: El Pare Mulet i El Bou Solt

pdf

75

Josep Enric Estrela, L'última victòria. Un fragment d'un poema inèdit de Constantí Llombart

pdf

94

Ramon Pinyol Torrents, Verdaguer i el carlisme. Notes aproximatives

pdf

110

Laura Vilardell Domènech, The reception of Canigó, by Jacint Verdaguer, in Madrid (1886-1902)

pdf

120

M. Àngels Verdaguer, La "caritat" a finals del segle XIX i principis del segle XX: Jacint Verdaguer i altres escriptors catalans

pdf

130

Joan Requesens i Piquer, Jaume Collell i la filosofia de Jaume Balmes

pdf

149

Xurxo Martínez González, Rosalía de Castro, a ponte entre o Rexurdimento e a Renaixença

pdf

170

Joan Vicent Fuertes Zapata & David Vilaplana, Els milacres vicentins del segle XIX: A propòsit d'un nou camp de recerca

pdf

190

Jaime Millás, Manuel Millás (1845-1914). Recuperació d'un escriptor de la Renaixença valenciana

pdf

197

Carles Fenollosa Laguarda, L'interés valencià per l'edició de textos medievals: de la Renaixença a la Postguerra

pdf

215

Trinidad Escudero Alcamí, El Realisme al segle XIX i Mirall trencat de Mercè Rodoreda

pdf

230

B. Monogràfic II (Series Arabic and Islamic Studies, n. 2: El Tratado de Orihuela (94 H./713 e.C.) y la formación de Tudmir تدمير)

Alfonso Carmona González & Francisco Franco-Sánchez

Alfonso Carmona González & Francisco Franco-Sánchez Presentación

pdf

241

Eduardo Manzano, La transmisión textual sobre Teodomiro

pdf

243

Sonia Gutiérrez Lloret, La materialidad del Pacto de Teodomiro a la luz de la arqueología

pdf

262

María Jesús Viguera Molins, Apuntes que Julián Ribera realizó sobre el Pacto de Tudmīr: Comentarios históricos e historiográficos

pdf

289

Francisco Franco-Sánchez, El tratado de Teodomiro en su contexto histórico y paleográfico

pdf

312

Eva Lapiedra Gutiérrez, La leyenda de Teodomiro y su transmisión textual a lo largo de la historia

pdf

349

Alberto J. Canto García, El Pacto de Tudmîr: aspectos económicos

pdf

370

Alfonso Carmona González, La ciudad de Tudmīr

pdf

392

C. Volum Regular

Mª Carmen Puche López, Épica y providencialismo en el Liber gestorum de Pere Marsili

pdf

406

Ricardo da Costa & Armando Alexandre dos Santos, A imagem da mulher medieval em O Sonho (1399) e Curial e Guelfa (c.1460)

pdf

424

Agustín Rubio Vela, Joan Roís de Corella, el mundo de los caballeros y la guerra. Notas de archivo sobre notas de lectura

pdf

443

Abel Soler, Joanot Martorell, "cavaller habitador de la ciutat de València." Nous documents sobre els darrers anys de l'autor de Tirant lo Blanc

pdf

467

Joan Miralles i Montserrat, La llengua catalana al segle XVII. El cas de l'Art de picapedrer. Grafies i sons

pdf

503

Eulàlia Miralles, Un itinerario sentimental de Fontanella (o un desengaño amoroso en boca de Silvano)

pdf

533

D. Monographic Study

Rolando Pérez, Towards a Genealogy of the Gay Science: From Toulouse and Barcelona to Nietzsche and Beyond

pdf

546