eHumanista IVITRA Volume 1

Volume 1, 2012

L’Humanisme a la Corona d’Aragó. Eds. Butinyà & Cortijo

A la memòria de Rafael de la Cruz Corcoll (†)

Júlia Butinyà (UNED), Antonio Cortijo Ocaña (University of California), eds. Introducció. L'Humanisme a la Corona d'Aragó

pdf

i

Abstracts

pdf

xix

Articles

Agustí Boadas Llavat (Universitat Ramon Llull), El Diccionari de Nebrija i els franciscans humanistes

pdf

1

Francisco Calero (UNED), La nueva imagen de Luis Vives

pdf

15

Anna Maria Compagna (Università di Napoli Federico II), Ai margini dell'Umanesimo. Una poetica rinascimentale nei paesi catalani?

pdf

31

Marco Antonio Coronel (Universitat de València/Estudi General), Juan Luis Vives y el Lazarillo de Tormes

pdf

42

Ricardo Da Costa (Universidade Federal do Espírito Santo [UFES]), As relações entre a Literatura e a História: a novela de cavalaria Curial e Guelfa

pdf

84

Gabriel Ensenyat (Universitat de les Illes Balears), Humanisme i Renaixement a Mallorca: noves dades, nova periodització

pdf

99

Vicent Josep Escartí (Universitat de València). Jaume I, el Llibre dels feits i l'humanisme: un model "valencià" per al cesarisme hispànic

pdf

128

Juan M. Ribera Llopis (Universidad Complutense), Joan Roís de Corella & Caldesa: Notas sobre la representación lírica y dramática del yo poético

pdf

141

Núria Silleras (University of Colorado, Boulder), Paradoxes humanistes: Els escrits de Francesc Eiximenis i de Bernat Metge i la seva recepció a la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement

pdf

154

Ryan Szpiech (University of Michigan, Ann Arbor), Between Court and "Call": Catalan Humanism and Hebrew Letters

pdf

168

Juan Fco. Mesa Sanz (Universitat d'Alacant), "Pietro Aligheri, fuente de Curial e Güelfa"

pdf

185

Sònia Gros i Lladós (UNED), Amor omnia uincit: la força de l'amor en el Curial e Güelfa

pdf

197

Antoni Ferrando i Francés (Universitat de València), L'edició valenciana de la Crònica de Jaume I (1557): entre la resistència a la despersonalització cultural i política i l'adaptació al marc hispànic

pdf

240

Monographic Study

Juan Antonio González (UNED), edició, introducció i traducció. Cristòfol Despuig, Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557)

pdf

247