eHumanista IVITRA Volume 14

eHumanista IVITRA Volume 14

Abstracts
i

 

A. Monogràfic I. Poder i societat en l’edat mitjana i l’edat moderna en la Península Ibèrica, Alejandro Llinares & Guillem Chismol, coords.

Alejandro Llinares & Guillem Chismol, Poder i societat en l’edat mitjana i l’edat moderna en la Península Ibèrica pdf 1
Alejandro Llinares Planells, Bandolers i bandolerismes en els plecs poètics catalans del segle XVI. Un exemple de “protoperiodisme” pdf 3
Rafael Roca, El relat de vida per a la promoció del poder eclesiàstic: el cas de Doménec Sarrió (1609-1677) pdf 27
Laura Guinot Ferri, El orgullo y la humildad en la construcción de la identidad religiosa femenina durante los siglos XVII y XVIII
41
Vicent Escartí, Poder i corrupció política: El procés de les Coves de Vinromà, del 1617 
58
Víctor Jurado, La épica de Lepanto para el estudio de la nobleza catalana: el poema de Joan Pujol como fuente histórica
69
Emilio Callado, David contra Goliat. Beneficiados y canónigos en la catedral de Valencia durante los siglos XVI-XVII pdf 81
Laura Miquel Milian, Barcelona i els seus reis: la relació del Consell de Cent amb els monarques “intrusos” durant la guerra civil catalana pdf 92
Giacchetto Marco, Setting Up a Silk Manufacture in the Late Middle Ages: Strategies and Outcomes in Comparison with Tuscany and the Crown of Aragon pdf 110
Guillem Chismol, Las relaciones epistolares de los jurados de la ciudad de València con las villas y lugares valencianos a principios del siglo XV pdf 122
Pablo González Martín, Cultura Escrita, Gobierno Urbano y Participación del Común en el Concejo de Burgos a Fines de la Edad Media pdf 139

 

B. Monogràfic II. Literatura i imatge. Dos miralls per a una realitat, Eulàlia Miralles, coord.

Eulàlia Miralles, Literatura i imatge. Dos miralls per a una realitat
157
Ana Martínez Pereira, Deleites del Parnaso. La poesía gráfica en la Edad Moderna española: inventario y paradigma pdf 161
Alex Martínez Sobrino, Las Empresas morales de Juan de Borja, ejemplo iconográfico y textual de la pedagogía jesuítica  pdf 175
Albert Rossich, Un poema falsalment atribuït a Francesc Vicent Garcia (1614) pdf 187
Mercè Gras Casanovas, Del text de Teresa a la seva imatge. A propòsit d’una desconeguda vida gràfica de la beata Teresa de Jesús. L’Effigies de Jean Leclerc (c.1614) pdf 201
Albert Domènech, Els Castrum doloris en els gravats i les relacions impreses de la Catalunya borbònica de l’Antic Règim (1700-1834). Una eina per aprofundir en l’art efímer pdf 223

 

C. Monogràfic III. Joan Coromines i el País Valencià (II), Josep Meseguer-Carbó & José Enrique Gargallo Gil, coords.

Josep Meseguer-Carbó & José Enrique Gargallo Gil, Joan Coromines i el País Valencià (II) 272
Joseph Gulsoy, Nova aportació del Vocabulario de Énguera y la Canal de Navarrés al DECat pdf 275
Germà Colón, Joan Coromines i el nord del País Valencià pdf 286
Emili Casanova, L’empremta de Josep Giner en l’obra de Joan Coromines pdf 297
Vicent-Ferran Garcia Perales, Lèxic valencià a la llum de l’ALPI i de Coromines pdf
370
Maria-Pilar Perea, La presència del Diccionari català-valencià-balear en l’obra de Joan Coromines pdf 398
Vicent-Josep Pérez i Navarro, En Joan Coromines i el sud del País Valencià: una llavor a una terra en saó pdf 413
Maite Mollà Villaplana, La toponímia de la Canal de Navarrés en l’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines pdf 426

 

D. Monogràfic IV. La “Gramàtica del Català Modern (1601-1833)”, Josep Martines Peres, coord.

Josep Martines Peres, La “Gramàtica del Català Modern (1601-1833)” 445
Jordi M. Antolí Martínez, Les denominacions de la tarda en català antic i modern pdf 447
M. Isabel Guardiola, Síntesi d’estudis sobre ell emfàtic, exclamatiu, expletiu, impersonal o neutre pdf 469
Elisabet Llopart-Saumell, El sufix -ada en la creació de noms de fenòmens meteorològics en català: una mirada diacrònica pdf 487
Joaquim Martí Mestre, El lèxic en els col·loquis valencians sobre la Guerra del Francés pdf 506
Brauli Montoya Abat, Aproximació a la cronologia de la substitució lingüística a Oriola durant el segle XVII pdf 526
Manuel Pérez Saldanya, La reestructuració del sistema de conjuncions causals durant l’edat moderna pdf 544
Anna Pineda, Acostament al marcatge diferencial d’objecte als inicis del català modern pdf 570
Joan-Rafael Ramos, Aproximació a la morfosintaxi dels quantificadors en el català del segle XVII pdf 597
Josep E. Ribera, “Açò és veritat, y·n fas memòria per a l’esdevenidor”. Una introducció a la sintaxi del pronom adverbial en en valencià modern (1601-1832) pdf 621
Andreu Sentí, El verb modal deure al segle XIX: modalitat deòntica, evidencialitat inferencial, (inter)subjectivitat i mirativitat pdf 646
Juan Carlos Tordera Yllescas, La causa i la finalitat al català modern pdf 673

 

E. Monográfico V. Manifestaciones del esplendor y del ceremonial del poder en Al-Andalus y el Magreb. Series Arabic and Islamic Studies (SAIS), n. 11. Francisco Franco-Sánchez, coord.

Francisco Franco-Sánchez, Presentación 705
José Ramírez del Río, Acerca del origen del topónimo al-Andalus (II). Hesperia, al-Andalus, Sefarad y Madīnat al-Zahrā’ pdf 707
Lidia Fernández Fonfría, Iconografía y simbolismo: el ceremonial tradicional jerifiano en la revista Da‘wat al-Ḥaqq pdf 732

 

F. Volum Regular

Silvio Melani, Bernart de Pradas: un “predecessore” rossiglionese della prima metà del secolo XIII? 744
Sebastià Giralt, Astrologia aplicada a la recerca de tresors: el Libel d’investigació de tresors de Bartomeu de Tresbens pdf 761
Peter Cocozzella, The Role of the Narrator-Expositor in Tragèdia de Caldesa by the Valencian Humanist, Joan Roís de Corella (1435-1497): The Rhetoric of Perspectivism and Theatricality pdf 794
Armando Alexandre dos Santos, A inveja, leitwort e leitmotiv de Curial e Guelfa pdf 822
Joan de Déu Martines Llinares, Les novetats lèxiques en el DOLEV-Natura pdf 839
Belén Lozano Sañudo, La influència de la publicació de traduccions dels clàssics de la literatura infantojuvenil al català al Noucentisme en la consolidació del sentiment d’identitat catalana. L’exemple de la traducció de Alice in Wonderland al català de Josep Carner pdf 851
José Enrique Gargallo Gil, Hasta el cuarenta de mayo... Referencias al “cuarenta” en los refranes romances del calendario pdf 862

 

G. Special Issue

Antoni Furió, La veu del regne. 600 anys de la Generalitat Valenciana 882

 

H. Ressenyes

Xavier Ballestín. Almansor i la destrucció de Barcelona. Barcelona: Editorial Base, 2015, 143 pp. ISBN: 978-84-16166-48-0. Reseñado por: Isaac Donoso 888
Mika Paraskeva. Entre la música y el eros. Artes y vida de las cantoras en el Oriente Medieval según El libro de las canciones (Kitāb al-aġānī). Granada: Universidad de Granada/Patronato de La Alhambra y el Generalife/Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, 2016. 361 pp. Colección Estudios Árabes. ISBN: 978-84338-6013-2 (Universidad de Granada) y 978-84-96395-90-9 (El Legado Andalusí). Reseñado por: Eva Lapiedra Gutiérrez pdf 893
Rachid El Hour & Manuela Marín. Memoria y presencia de las mujeres santas de Alcazarquivir (Marruecos). Transmisión oral y tradición escrita. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2018. 221 pp. ISBN: 978-84-9012-882-4. Reseñado por: Fátima Roldán Castro (Universidad de Sevilla) pdf 895

 

I. Notes

Carmen Caballero-Navas, Writing in Hebrew in Romance-Speaking Settings. The Sefer Ahavat Našim and the Language of Medieval Hebrew Medical Texts 898