eHumanista IVITRA Volume 3

Volume 3, 2013

Monogràfic (New Approaches to the Literature of the Crown of Aragon in the Early Modern Period (15th-18th c.) / Aproximació a la literatura catalana de l'Edat Moderna) Ed. Vicent Josep Escartí

Vicent Josep Escartí, Presentació: L'interés per l'edat moderna

pdf

i

Abstracts

pdf

iv

A. Monogràfic (New Approaches to the Literature of the Crown of Aragon in the Early Modern Period (15th-18th c.) / Aproximació a la literatura catalana de l'Edat Moderna)

Óscar Perea Rodríguez, Serafí de Centelles, comte d'Oliva, i la cultura valenciana del Renaixement

pdf

1

Gabriel Ensenyat Pujol, Tiraquellus, plagiat per Binimelis

pdf

20

Marco Antonio Coronel Ramos, A Disregarded Relationship: Pero Mexía and Rafael Martí de Viciana

pdf

37

Josep Ribera, Mimesi, harmonia i decòrum. Recuperació de tres principis de l'art clàssic en tres obres de la literatura catalana del Renaixement

pdf

50

Raül Hernàndez, Una aproximació als col·loquis de Pere Jacint Morlà: el Col·loqui en la justa del Col·legi de Sant Tomàs (ca.1635)

pdf

67

Emilio Callado Estela, Justas, votos y fundaciones. Valencia y la Inmaculada en la primera época moderna

pdf

86

Antoni López, Fonaments de l'exegesi bíblica en la predicació del Barroc valencià

pdf

104

Albert Rossich, Un nou cançoner barroc

pdf

122

Vicent Josep Escartí, Carles Gassulla d'Ursino (1674-1745) i el Pensil celeste de flores. A propòsit d'un autor quasi desconegut

pdf

143

Joaquim Martí Mestre, Poemes burlescos, satírics, laudatoris i de disbarats en un manuscrit valencià del segle XVIII

pdf

230

Joan Carles Gomis Corell, Docere et delectare: Poesia, música i imatge devocionals en defensa de la religiositat contrareformista al darrer barroc valencià

pdf

258

Adrià Martí i Badia, La ideologia lingüística de Marc Antoni d'Orellana

pdf

272

Rafael Roca, L'interés de la Renaixença valenciana pels poetes de l'Edat Moderna

pdf

288

B. Volum Regular

José Vicente Cabezuelo, E pot hom bé dir que aquell és dels gracioses regnes del món. Jaime I y el Reino de Murcia: conquista y cesión

pdf

305

Ricardo da Costa, Las traducciones en el siglo XXI de los clásicos medievales -tensiones, problemas y soluciones: el Curial e Güelfa

pdf

325

Joan Miralles, Tipologia textual i lèxic del tractat "Vertaderas traçes del art de picapedrer" (Josep Gelabert, 1653)

pdf

347

C. Edició de Textos

Júlia Butinyà, Enric Prat i Pep Vila, La comèdia de sant Julià i santa Basilissa (1752) de Narcís Collell

pdf

398