eHumanista IVITRA Volume 4

Volume 4, 2013

Abstracts

pdf

i

A. Monogràfic I (Bernat Metge humanista i poliglota)

Júlia Butinyà, Antonio Cortijo Ocaña, Vicent Martines, eds.

Júlia Butinyà, Antonio Cortijo & Vicent Martines, Bernat Metge humanista i poliglota. Introducció

pdf

1

Martí de Riquer & Giuseppe Tavani, Textos seleccionats sobre Bernat Metge i la seva obra

pdf

3

Júlia Butinyà, Vint-i-cinc anys rere Bernat Metge

pdf

18

Antonio Cortijo Ocaña, De la Prudencia al Sueño, pasando por la Apologia

pdf

47

Ricardo da Costa & Matheus Corassa da Silva, Bernat Metge (1340-1413) nos trópicos: um humanista catalão no Brasil

pdf

60

Sònia Gros, Sobre el passatge final de Lo somni i la presència del Secretum

pdf

73

Miquel Marco, Del "De Vetula" llatí a la velletona de l'"Ovidi enamorat" de Bernat Metge

pdf

97

Jerónimo Miguel, Bernat Metge y "Lo somni": luces y sombras entre los bastidores del Humanismo

pdf

112

Joan Ribera, Bernat Metge. Notas de relectura sobre un narrador intencionado

pdf

130

Óscar Santos, Descubriendo técnicas y motivos narrativos en "Lo somni" de Bernat Metge

pdf

135

B. Monogràfic II (Armes i lletres en el segle XV en la Corona d'Aragó: els casos dels cavallers Ausiàs March, Joanot Martorell i Bernat Sorell / Arms and Letters in the Crown of Aragon (15th Century): the Case of Ausiàs March, Joanot Martorell, and Bernat Sorell)

Antonio Cortijo Ocaña, Vicent Martines, eds.

Antonio Cortijo & Vicent Martines, Introducció

pdf

149

Antoni Furió, "Car la retòrica més se pertany a notaris que a cavallers." Escriptura, orgull de classe i autoria del Tirant

pdf

150

Mateu Rodrigo Lizondo, L'orgull del cavaller. L'ascensió del llinatge Sorell (València, segles XIV-XVII)

pdf

165

Ferran Garcia-Oliver, Joanot i Ausias

pdf

201

C. Monogràfic III (Series Arabic and Islamic Studies: Relaciones culturales entre el Mediterráneo islámico, al-Andalus y la Corona de Aragón)

Francisco Franco-Sánchez, ed.

Francisco Franco-Sánchez, Presentación. Monográfico sobre "Relaciones culturales entre el Mediterráneo islámico, al-Andalus y la Corona de Aragón"

pdf

220

Eva Lapiedra, Piratería y cautividad desde el ámbito islámico. Ideología y diplomacia

pdf

222

Mourad Kacimi, Nuevos datos sobre la autoría de la Rutbat al-ḥakīm y la Ġāyat al-ḥakīm (o Picatrix)

pdf

237

Isaac Donoso, Viajeros y aventureros andalusíes en Asia oriental

pdf

257

Hany El Erian El Bassal, El oriente visto como alteridad por algunos viajeros andalusíes y magrebíes de los siglos XII-XIV

pdf

266

Mostapha Jarmouni Jarmouni, La Nuzhat al-baṣā’ir wa-l-abṣār de Abū al-Ḥasan al-Bunnāhī (713-798 H./1313-1396 e.C.) y su trascendencia política

pdf

285

Khaled Omran Al-Zawam, La traducción medieval castellana del Kitāb al-ğugrāfiyya de al-Zuhrī. Análisis preliminar

pdf

290

José F. Cutillas, Los ilḫāníes y la Corona de Aragón: La carta de Jaime II a Ġāzān-Ḫān

pdf

303

Ghada Omar Toson, El Reino de Granada en una novela de Magdalena Lasala y en otra de Raḍwā ‘Ᾱšūr

pdf

319

Basem Saleh M. Daoud, Recreación y realidad en la novela sobre La conquista de Al-Andalus del libanés Ğurğy Zaydān (1861-1914)

pdf

334

D. Volum Regular

Joan-Rafael Ramos, Distribució sintàctica de parer, aparer i apparer en català antic (segles XIII-XVII)

pdf

349

Carles Segura, Extensió de la preposició per a en les construccions destinatives no finites en català. Una aproximació basada en l'ús

pdf

370

Josep Lluís Martos, STEMMATA CODICUM i filologia material: eines i mètodes per a la fixació textual de la poesia de cançoner

pdf

383

Agustín Rubio Vela, Motivos y circunstancias de un desafío caballeresco. Nueva lectura de las cartas de batalla cruzadas entre Joan de Vilanova y Joan Jeroni de Vilaragut (1461)

pdf

394

Antoni López Quiles, "Seràs recordant". Lectura corellana del SL 73

pdf

408

Joan Peytaví Deixona, Del fet públic a l'anècdota en clau testamentària. Llengua i noticiari d'un clergue rossellonès, entre Tuïr, Marsella i Compostel·la en els anys 1720

pdf

431