eHumanista IVITRA Volume 6

Volume 6, 2014

Abstracts

pdf

i

A. Volum Regular

Joan Veny, Cronología de los cambios en catalán de Mallorca según la Scripta mallorquina

pdf

1

Vicent Ramon Poveda Clement, Els límits dels stemmata codicum de les poesies d'Ausiàs March

pdf

12

Marion Coderch, Amor i senyoria: dinàmiques de poder a la poesia d'Ausiàs March

pdf

32

Inga Baumann, La traducció d'un clàssic valencià a la 'llengua de Goethe'. Estudi de les dificultats de traduir Roís de Corella a l'alemany (l'exemple de "La istòria de Leànder y Hero")

pdf

39

Joan-Antoni Mesquida Cantallops La Pràtica mercantívol (1521) de Joan Ventallol. Notes sobre l'autor, les fonts i les repercussions d'un tractat d'aritmètica i geometria

pdf

56

Joan Borja i Sanz, L'expulsió dels moriscos en l'imaginari popular valencià

pdf

74

Joan Miralles i Monserrat, La llengua catalana a Mallorca. El Decreto de Nueva Planta i tipus de textos en català en el segle XVIII

pdf

108

Enric Balaguer, Simulacre i metaliteratura en la postmodernitat literària catalana més recent

pdf

127

Francesc Feliu, Els mites de la llengua

pdf

137

Josep Maria Nadal, Cultura, memòria i llengua. La passió lingüística de les mones cuineres. La recerca (amb incerteses) del Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa de la Universitat de Girona (març de 2014)

pdf

150

B. Monogràfic (Autoproyección personal y religiosa acerca del islam. Testimonios en la literatura y en el derecho)

Francisco Franco-Sánchez

Francisco Franco-Sánchez, Presentación. Monográfico sobre "Autoproyección religiosa en el islam y contra él. Testimonios en la literatura y en el derecho"

pdf

171

Míkel de Epalza, Le rôle littéraire tragique d'une citation coranique, dans un roman épique de l'écrivain libyen Al-Koni

pdf

173

Josep Puig Montada, Análisis de la fundamentación jurídico doctrinal de la expulsión de los moriscos: Los indicios de apostasía según la Defensio Fidei de Jayme Bleda

pdf

181

Fátima Roldán Castro, Geografía y viaje como motivos literarios en el mundo árabe islámico medieval

pdf

200

Ghada Omar Toson, La presencia árabe e islámica en El síndrome de Ulises y en El cerco de Bogotá de Santiago Gamboa

pdf

218

Leonard Patrick Harvey, Algiers, 1956

pdf

235