eHumanista Volume 13

Volume 13, 2009

Julia Butiñá i Jiménez & Antonio Cortijo Ocaña. Catalan Humanism. A Brief Introductory Note

pdf

i

Abstracts

pdf

liv

Gabriel Ensenyat Pujol. Entorn de la recepció de la cultura humanística a Mallorca

pdf

1

Matilde Conde Salazar. La obra y la biografía de Julio César en los Paralipomenon Hispaniae Libri X de Joan Margarit

pdf

14

Jeroni Miguel Briongos. Virtus et sapientia, elements integradors de la nobilitas de Curial

pdf

38

Sònia Gros i Lladós. Notes sobre els motius amatoris clàssics en el Tirant lo Blanc

pdf

61

Júlia Butinyà i Jiménez. Ramon Llull en el primer Humanisme

pdf

83

Miquel Marco Artigas. El context cultural del Llibre de Fortuna e Prudència de Bernat Metge i la recepció de l'obra per la crítica

pdf

104

Juan M. Ribera Llopis. Usos y recursos narrativos en el Humanismo románico en ciernes: A propósito de Bernat Metge

pdf

115

Mª Àngels Massip i Juan Antonio González . Unitats fraseològiques a l'obra Els col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, de Cristòfor Despuig

pdf

127

Josep E. Rubio. Salvar Aristòtil? La teologia davant la cultura pagana a la tardor medieval

pdf

173

Mª Teresa Gironés. Ausiàs March i la reformulació del bé: de l'amor a la dona al bé diví

pdf

195

José Romera Castillo. Bernat Metge y Joan Timoneda (patraña segunda): El doble filo de la imitatio

pdf

210

Francisco Calero. La Literatura castellana en la Corona de Aragón: el caso de Luis Vives

pdf

219

Vicent Josep Escartí. Nota sobre la visión del mundo y la ideología cesarista en el Breve compendio de la Sphera de Martín Cortés (Sevilla 1545)

pdf

262

Helena Guzmán. El viejo tema de la misoginia: ecos de Semónides en Bernat Metge

pdf

277